پیروزی مقتدرانه سایپا مقابل نوفلاح/ یک بازی به تعویق افتاد

Home / پیروزی مقتدرانه سایپا مقابل نوفلاح/ یک بازی به تعویق افتاد

پیروزی مقتدرانه سایپا مقابل نوفلاح/ یک بازی به تعویق افتاد
تیم واترپلوی سایپا در مرحله سوم لیگ برتر این رشته توانست نوفلاح را شکست دهد.

پیروزی مقتدرانه سایپا مقابل نوفلاح/ یک بازی به تعویق افتاد

تیم واترپلوی سایپا در مرحله سوم لیگ برتر این رشته توانست نوفلاح را شکست دهد.
پیروزی مقتدرانه سایپا مقابل نوفلاح/ یک بازی به تعویق افتاد