پیروزی شیمیدور، پالایش نفت آبادان، پناه و پتروشیمی مقابل حریفان

Home / پیروزی شیمیدور، پالایش نفت آبادان، پناه و پتروشیمی مقابل حریفان

پیروزی شیمیدور، پالایش نفت آبادان، پناه و پتروشیمی مقابل حریفان
در هفته اول لیگ برتر بسکتبال، شیمیدور تهران، پالایش نفت آبادان، پناه و پتروشیمی بندرامام مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

پیروزی شیمیدور، پالایش نفت آبادان، پناه و پتروشیمی مقابل حریفان

در هفته اول لیگ برتر بسکتبال، شیمیدور تهران، پالایش نفت آبادان، پناه و پتروشیمی بندرامام مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.
پیروزی شیمیدور، پالایش نفت آبادان، پناه و پتروشیمی مقابل حریفان