پیروزی شاگردان کرانچار در دومین دیدار تدارکاتی

Home / پیروزی شاگردان کرانچار در دومین دیدار تدارکاتی

پیروزی شاگردان کرانچار در دومین دیدار تدارکاتی
تیم ملی امید ایران در دومین بازی تدارکاتی برابر سوریه با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید.

پیروزی شاگردان کرانچار در دومین دیدار تدارکاتی

تیم ملی امید ایران در دومین بازی تدارکاتی برابر سوریه با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید.
پیروزی شاگردان کرانچار در دومین دیدار تدارکاتی