پیروزی دانشگاه آزاد و تداوم شکست‌ناپذیری نامی‌نو

Home / پیروزی دانشگاه آزاد و تداوم شکست‌ناپذیری نامی‌نو

پیروزی دانشگاه آزاد و تداوم شکست‌ناپذیری نامی‌نو
نیم‌فصل دوم لیگ برتر بسکتبال بانوان با انجام 6 دیدار آغاز شد و دانشگاه آزاد بر دانشگاه گلستان غلبه کرد و نامی‌نو روند شکست‌ناپذیری خود را حفظ کرد.

پیروزی دانشگاه آزاد و تداوم شکست‌ناپذیری نامی‌نو

نیم‌فصل دوم لیگ برتر بسکتبال بانوان با انجام 6 دیدار آغاز شد و دانشگاه آزاد بر دانشگاه گلستان غلبه کرد و نامی‌نو روند شکست‌ناپذیری خود را حفظ کرد.
پیروزی دانشگاه آزاد و تداوم شکست‌ناپذیری نامی‌نو