پیروزی تیم ملی برابر قطر با گلهای طارمی و آزمون

Home / پیروزی تیم ملی برابر قطر با گلهای طارمی و آزمون

پیروزی تیم ملی برابر قطر با گلهای طارمی و آزمون
تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در دیدار تدارکاتی که امشب برگزار شد، 2 بر 1 تیم ملی قطر را شکست دهد.

پیروزی تیم ملی برابر قطر با گلهای طارمی و آزمون

تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در دیدار تدارکاتی که امشب برگزار شد، 2 بر 1 تیم ملی قطر را شکست دهد.
پیروزی تیم ملی برابر قطر با گلهای طارمی و آزمون