پیروزی برابر یوونتوس را جشن می‌گیرم/ پول اولویت من نیست

Home / پیروزی برابر یوونتوس را جشن می‌گیرم/ پول اولویت من نیست

پیروزی برابر یوونتوس را جشن می‌گیرم/ پول اولویت من نیست
دروازه‌بان پرافتخار ایتالیایی در گفتگو با کوریه‌ ره‌ دلا‌ سرا تأکید کرده به خاطر پول به پاریسن ژرمن ملحق نشده است.

پیروزی برابر یوونتوس را جشن می‌گیرم/ پول اولویت من نیست

دروازه‌بان پرافتخار ایتالیایی در گفتگو با کوریه‌ ره‌ دلا‌ سرا تأکید کرده به خاطر پول به پاریسن ژرمن ملحق نشده است.
پیروزی برابر یوونتوس را جشن می‌گیرم/ پول اولویت من نیست