پیام صهیونیست‌ها به روسیه درباره مقابله با تسلیح حزب‌الله

Home / پیام صهیونیست‌ها به روسیه درباره مقابله با تسلیح حزب‌الله

پیام صهیونیست‌ها به روسیه درباره مقابله با تسلیح حزب‌الله
هیأت اعزامی رژیم صهیونیستی به مسکو درباره مقابله با تسلیح حزب‌الله و نفوذ ایران در منطقه با مقام‌های روسیه تبادل نظر کردند.

پیام صهیونیست‌ها به روسیه درباره مقابله با تسلیح حزب‌الله

هیأت اعزامی رژیم صهیونیستی به مسکو درباره مقابله با تسلیح حزب‌الله و نفوذ ایران در منطقه با مقام‌های روسیه تبادل نظر کردند.
پیام صهیونیست‌ها به روسیه درباره مقابله با تسلیح حزب‌الله