پیام تسلیت رئیس مجلس در پی سقوط هواپیمای باری ارتش جمهوری اسلامی

Home / پیام تسلیت رئیس مجلس در پی سقوط هواپیمای باری ارتش جمهوری اسلامی

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی سقوط هواپیمای باری ارتش جمهوری اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی سانحه سقوط هواپیمای 707 ارتش را تسلیت گفت.

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی سقوط هواپیمای باری ارتش جمهوری اسلامی

رئیس مجلس شورای اسلامی سانحه سقوط هواپیمای 707 ارتش را تسلیت گفت.
پیام تسلیت رئیس مجلس در پی سقوط هواپیمای باری ارتش جمهوری اسلامی