پژوهش نوعی ایجاد فرصت برای حل مشکلات و معضلات جامعه است

Home / پژوهش نوعی ایجاد فرصت برای حل مشکلات و معضلات جامعه است

پژوهش نوعی ایجاد فرصت برای حل مشکلات و معضلات جامعه است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: پژوهش به‌نوعی ایجاد فرصت نیز اطلاق می‌شود و باید به شناخت دقیق دنیا و پیرامون خود بپردازیم.

پژوهش نوعی ایجاد فرصت برای حل مشکلات و معضلات جامعه است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: پژوهش به‌نوعی ایجاد فرصت نیز اطلاق می‌شود و باید به شناخت دقیق دنیا و پیرامون خود بپردازیم.
پژوهش نوعی ایجاد فرصت برای حل مشکلات و معضلات جامعه است