پوتین از مذاکره با اوکراین پرهیز می‌کند

Home / پوتین از مذاکره با اوکراین پرهیز می‌کند

پوتین از مذاکره با اوکراین پرهیز می‌کند
رئیس‌جمهور اوکراین همتای روس خود را متهم به عدم مذاکره برای کاهش تنش میان دو کشور کرد.

پوتین از مذاکره با اوکراین پرهیز می‌کند

رئیس‌جمهور اوکراین همتای روس خود را متهم به عدم مذاکره برای کاهش تنش میان دو کشور کرد.
پوتین از مذاکره با اوکراین پرهیز می‌کند