پمپئو با نخست وزیر عراق درباره داعش گفتگو کرد

Home / پمپئو با نخست وزیر عراق درباره داعش گفتگو کرد

پمپئو با نخست وزیر عراق درباره داعش گفتگو کرد
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با نخست وزیر عراق خبر داد.

پمپئو با نخست وزیر عراق درباره داعش گفتگو کرد

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با نخست وزیر عراق خبر داد.
پمپئو با نخست وزیر عراق درباره داعش گفتگو کرد