پرسپولیس قید خرید مریدی را زد

Home / پرسپولیس قید خرید مریدی را زد

پرسپولیس قید خرید مریدی را زد
حضور سینا مریدی هافبک تیم فولاد خوزستان در تیم پرسپولیس منتفی شد.

پرسپولیس قید خرید مریدی را زد

حضور سینا مریدی هافبک تیم فولاد خوزستان در تیم پرسپولیس منتفی شد.
پرسپولیس قید خرید مریدی را زد