پرسپولیس صفر ـ ماشین‌سازی صفر/ رونمایی از ماریو بودیمیر

Home / پرسپولیس صفر ـ ماشین‌سازی صفر/ رونمایی از ماریو بودیمیر

پرسپولیس صفر ـ ماشین‌سازی صفر/ رونمایی از ماریو بودیمیر
دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ماشین‌سازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

پرسپولیس صفر ـ ماشین‌سازی صفر/ رونمایی از ماریو بودیمیر

دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ماشین‌سازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت.
پرسپولیس صفر ـ ماشین‌سازی صفر/ رونمایی از ماریو بودیمیر