پرسپولیس از چهارشنبه برای بازی با سپیدرود آماده می‌شود

Home / پرسپولیس از چهارشنبه برای بازی با سپیدرود آماده می‌شود

پرسپولیس از چهارشنبه برای بازی با سپیدرود آماده می‌شود
مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس گفت: تمامی بازیکنان پرسپولیس در تمرینات تیم در قطر شرکت کردند.

پرسپولیس از چهارشنبه برای بازی با سپیدرود آماده می‌شود

مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس گفت: تمامی بازیکنان پرسپولیس در تمرینات تیم در قطر شرکت کردند.
پرسپولیس از چهارشنبه برای بازی با سپیدرود آماده می‌شود