پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در دانشگاههای غیردولتی

Home / پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در دانشگاههای غیردولتی

پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در دانشگاههای غیردولتی

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی برای بهمن ماه ۹۷ صرفا با معدل فوق دیپلم دانشجوی کارشناسی ناپیوسته می پذیرند. به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام برای پذیرش دانشجو صرفاً براساس معدل کل دوره کاردانی (فوق دیپلم) در دوره‌های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی برای بهمن ماه سال ۱۳۹۷ […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در دانشگاههای غیردولتی

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی برای بهمن ماه ۹۷ صرفا با معدل فوق دیپلم دانشجوی کارشناسی ناپیوسته می پذیرند. به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام برای پذیرش دانشجو صرفاً براساس معدل کل دوره کاردانی (فوق دیپلم) در دوره‌های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی برای بهمن ماه سال ۱۳۹۷ […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در دانشگاههای غیردولتی