پخش زنده رادیو اربعین از کربلا آغاز شد

Home / پخش زنده رادیو اربعین از کربلا آغاز شد

پخش زنده رادیو اربعین از کربلا آغاز شد
پخش زنده رادیو اربعین از امشب به صورت مستقیم از کربلای معلی آغاز به کار کرد.

پخش زنده رادیو اربعین از کربلا آغاز شد

پخش زنده رادیو اربعین از امشب به صورت مستقیم از کربلای معلی آغاز به کار کرد.
پخش زنده رادیو اربعین از کربلا آغاز شد