پایان هفته هفتم رقابت‌های ورزشی دانشگاه امیرکبیر

Home / پایان هفته هفتم رقابت‌های ورزشی دانشگاه امیرکبیر

پایان هفته هفتم رقابت‌های ورزشی دانشگاه امیرکبیر
هفته هفتم بازی‌های بسکتبال دانشگاه امیرکبیر با صدرنشینی تیم هوافضا به پایان رسید.

پایان هفته هفتم رقابت‌های ورزشی دانشگاه امیرکبیر

هفته هفتم بازی‌های بسکتبال دانشگاه امیرکبیر با صدرنشینی تیم هوافضا به پایان رسید.
پایان هفته هفتم رقابت‌های ورزشی دانشگاه امیرکبیر