پایان دوره آموزشی حیات طیبه در بندرعباس

Home / پایان دوره آموزشی حیات طیبه در بندرعباس

پایان دوره آموزشی حیات طیبه در بندرعباس
دوره آموزشی تشکیلاتی حیات طیبه بعد از 5 روز فعالیت مستمر تشکل‌های دانشجویی استان‌های کرمان و هرمزگان در دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس عصر امروز پایان یافت.

پایان دوره آموزشی حیات طیبه در بندرعباس

دوره آموزشی تشکیلاتی حیات طیبه بعد از 5 روز فعالیت مستمر تشکل‌های دانشجویی استان‌های کرمان و هرمزگان در دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس عصر امروز پایان یافت.
پایان دوره آموزشی حیات طیبه در بندرعباس