پایان اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال

Home / پایان اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال

پایان اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال
اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال به پایان رسید و ملی‌پوشان به باشگاه‌های خود ملحق شدند.

پایان اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال به پایان رسید و ملی‌پوشان به باشگاه‌های خود ملحق شدند.
پایان اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال