پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه آزاد در راستای نیازهای کشور

Home / پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه آزاد در راستای نیازهای کشور

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه آزاد در راستای نیازهای کشور
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تولیدات علمی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری دانشگاه آزاد باید در راستای نیازها باشد.

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه آزاد در راستای نیازهای کشور

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تولیدات علمی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری دانشگاه آزاد باید در راستای نیازها باشد.
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه آزاد در راستای نیازهای کشور