پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت هم‌زمان در اصفهان برگزار می‌شود

Home / پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت هم‌زمان در اصفهان برگزار می‌شود

پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت هم‌زمان در اصفهان برگزار می‌شود
پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی اصفهان به‌صورت هم‌زمان در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت هم‌زمان در اصفهان برگزار می‌شود

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی اصفهان به‌صورت هم‌زمان در شهر اصفهان برگزار می‌شود.
پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت هم‌زمان در اصفهان برگزار می‌شود