پاسخ آموزش‌ و پرورش به شبهه درآمد میلیاردی از اسکان نوروزی

Home / پاسخ آموزش‌ و پرورش به شبهه درآمد میلیاردی از اسکان نوروزی

پاسخ آموزش‌ و پرورش به شبهه درآمد میلیاردی از اسکان نوروزی

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزات آموزش‌وپرورش گفت:‌ تأکید ما همواره پذیرش فرهنگیان و همراهان آنها بوده و با هماهنگی ستاد مرکزی خدمات سفر در صورت وجود ظرفیت‌های خالی و تقاضای سایر اقشار امکانات اسکان در اختیار آنها قرار می‌گیرد. فرشید …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پاسخ آموزش‌ و پرورش به شبهه درآمد میلیاردی از اسکان نوروزی

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزات آموزش‌وپرورش گفت:‌ تأکید ما همواره پذیرش فرهنگیان و همراهان آنها بوده و با هماهنگی ستاد مرکزی خدمات سفر در صورت وجود ظرفیت‌های خالی و تقاضای سایر اقشار امکانات اسکان در اختیار آنها قرار می‌گیرد. فرشید …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

پاسخ آموزش‌ و پرورش به شبهه درآمد میلیاردی از اسکان نوروزی

استخدام

دانلود فیلم خارجی