پاسخگویی به شبهات اربعین باید در اولویت قرار بگیرد

Home / پاسخگویی به شبهات اربعین باید در اولویت قرار بگیرد

پاسخگویی به شبهات اربعین باید در اولویت قرار بگیرد
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان تهران، خواستار اولویت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی بانوان طلبه در حوزه اربعین شد.

پاسخگویی به شبهات اربعین باید در اولویت قرار بگیرد

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان تهران، خواستار اولویت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی بانوان طلبه در حوزه اربعین شد.
پاسخگویی به شبهات اربعین باید در اولویت قرار بگیرد