ونگر در اندیشه نشستن روی نیمکت سامورایی‌ها

Home / ونگر در اندیشه نشستن روی نیمکت سامورایی‌ها

ونگر در اندیشه نشستن روی نیمکت سامورایی‌ها
آرسن ونگر سرمربی کهنه‌کار فرانسوی که 22 سال هدایت توپچی‌های لندن را بر عهده داشت، قصد بازگشت دوباره به حرفه مربیگری را دارد.

ونگر در اندیشه نشستن روی نیمکت سامورایی‌ها

آرسن ونگر سرمربی کهنه‌کار فرانسوی که 22 سال هدایت توپچی‌های لندن را بر عهده داشت، قصد بازگشت دوباره به حرفه مربیگری را دارد.
ونگر در اندیشه نشستن روی نیمکت سامورایی‌ها