وزیرعلوم سانحه درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت

Home / وزیرعلوم سانحه درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت

وزیرعلوم سانحه درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی، درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سانحه تصادف اتوبوس را تسلیت گفت.

وزیرعلوم سانحه درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی، درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سانحه تصادف اتوبوس را تسلیت گفت.
وزیرعلوم سانحه درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت