وزنه‌برداری تایلند با جریمه سنگین روبه‌رو می‌شود؟

Home / وزنه‌برداری تایلند با جریمه سنگین روبه‌رو می‌شود؟

وزنه‌برداری تایلند با جریمه سنگین روبه‌رو می‌شود؟
با اعلام دوپینگ قهرمان تایلندی المپیک ریو، وزنه‌برداری این کشور در آستانه جریمه‌ای سنگین قرار گرفت.

وزنه‌برداری تایلند با جریمه سنگین روبه‌رو می‌شود؟

با اعلام دوپینگ قهرمان تایلندی المپیک ریو، وزنه‌برداری این کشور در آستانه جریمه‌ای سنگین قرار گرفت.
وزنه‌برداری تایلند با جریمه سنگین روبه‌رو می‌شود؟