وزرا به وعده به‌کارگیری زنان در مدیریت کلان پایبند باشند

Home / وزرا به وعده به‌کارگیری زنان در مدیریت کلان پایبند باشند

وزرا به وعده به‌کارگیری زنان در مدیریت کلان پایبند باشند
یک فعال حوزه زنان گفت: وزرای جدید چهار وزارتخانه نسبت به به‌کارگیری زنان در ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی کلان کشور وعده‌هایی دادند که باید به آن پایبند باشند.

وزرا به وعده به‌کارگیری زنان در مدیریت کلان پایبند باشند

یک فعال حوزه زنان گفت: وزرای جدید چهار وزارتخانه نسبت به به‌کارگیری زنان در ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی کلان کشور وعده‌هایی دادند که باید به آن پایبند باشند.
وزرا به وعده به‌کارگیری زنان در مدیریت کلان پایبند باشند