وزارت نفت از استارت‌آپ‌های نفتی حمایت می‌کند

Home / وزارت نفت از استارت‌آپ‌های نفتی حمایت می‌کند

وزارت نفت از استارت‌آپ‌های نفتی حمایت می‌کند
مدیر پژوهش و فناوری شرکت نفت گفت:حمایت از فعالان استارت‌آپی برای ما یک وظیفه تلقی شده و ظرفیت‌مان را برای کمک به این بخش به کار می‌گیریم.

وزارت نفت از استارت‌آپ‌های نفتی حمایت می‌کند

مدیر پژوهش و فناوری شرکت نفت گفت:حمایت از فعالان استارت‌آپی برای ما یک وظیفه تلقی شده و ظرفیت‌مان را برای کمک به این بخش به کار می‌گیریم.
وزارت نفت از استارت‌آپ‌های نفتی حمایت می‌کند