واگذاری سرخابی‌ها توجیه اقتصادی ندارد/ تصمیم عجولانه‌ای گرفتند

Home / واگذاری سرخابی‌ها توجیه اقتصادی ندارد/ تصمیم عجولانه‌ای گرفتند

واگذاری سرخابی‌ها توجیه اقتصادی ندارد/ تصمیم عجولانه‌ای گرفتند
مدیرعامل سابق استقلال گفت: برای واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس بستر لازم فراهم نیست و این کار توجیه اقتصادی ندارد.

واگذاری سرخابی‌ها توجیه اقتصادی ندارد/ تصمیم عجولانه‌ای گرفتند

مدیرعامل سابق استقلال گفت: برای واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس بستر لازم فراهم نیست و این کار توجیه اقتصادی ندارد.
واگذاری سرخابی‌ها توجیه اقتصادی ندارد/ تصمیم عجولانه‌ای گرفتند