وام ازدواج 30 میلیون تومان شد/ معرفی وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس

Home / وام ازدواج 30 میلیون تومان شد/ معرفی وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس

وام ازدواج 30 میلیون تومان شد/ معرفی وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس
خبرنگاران گروه سیاسی خبرگزاری آنا در روز گذشته اخبار و گزارش‌های متعددی منتشر کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها را در یک بسته خبری می‌خوانید.

وام ازدواج 30 میلیون تومان شد/ معرفی وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس

خبرنگاران گروه سیاسی خبرگزاری آنا در روز گذشته اخبار و گزارش‌های متعددی منتشر کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها را در یک بسته خبری می‌خوانید.
وام ازدواج 30 میلیون تومان شد/ معرفی وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس