والیبالیست‌های دانشجو  در همدان حریفان خود را شناختند

Home / والیبالیست‌های دانشجو  در همدان حریفان خود را شناختند

والیبالیست‌های دانشجو  در همدان حریفان خود را شناختند
قرعه‌کشی مسابقات والیبال دسته 2 دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد و تیم‌های مختلف حریفان خود را شناختند.

والیبالیست‌های دانشجو  در همدان حریفان خود را شناختند

قرعه‌کشی مسابقات والیبال دسته 2 دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد و تیم‌های مختلف حریفان خود را شناختند.
والیبالیست‌های دانشجو  در همدان حریفان خود را شناختند