هیچ مأموریتی در مسکن مهر پردیس به سپاه واگذار نشده است

Home / هیچ مأموریتی در مسکن مهر پردیس به سپاه واگذار نشده است

هیچ مأموریتی در مسکن مهر پردیس به سپاه واگذار نشده است
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) خبر منتشره در برخی رسانه‌ها درباره ورود این قرارگاه به پروژه‌های مسکن مهر پردیس را تکذیب کرد.

هیچ مأموریتی در مسکن مهر پردیس به سپاه واگذار نشده است

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) خبر منتشره در برخی رسانه‌ها درباره ورود این قرارگاه به پروژه‌های مسکن مهر پردیس را تکذیب کرد.
هیچ مأموریتی در مسکن مهر پردیس به سپاه واگذار نشده است