هویت قاتلان 2 گردشگر اروپایی در مراکش فاش شد + تصویر

Home / هویت قاتلان 2 گردشگر اروپایی در مراکش فاش شد + تصویر

هویت قاتلان 2 گردشگر اروپایی در مراکش فاش شد + تصویر
دولت مراکش با انتشار تصویر متهمان به قتل دو گردشگر اروپایی، این حادثه را تروریستی عنوان کرد.

هویت قاتلان 2 گردشگر اروپایی در مراکش فاش شد + تصویر

دولت مراکش با انتشار تصویر متهمان به قتل دو گردشگر اروپایی، این حادثه را تروریستی عنوان کرد.
هویت قاتلان 2 گردشگر اروپایی در مراکش فاش شد + تصویر