همایش دانشجویان جهان اسلام برگزار شد

Home / همایش دانشجویان جهان اسلام برگزار شد

همایش دانشجویان جهان اسلام برگزار شد
هفتمین همایش سالانه دانشجویان جهان اسلام و سومین سوگواره شعر آیینی قتیل العبرات در کربلای معلی برگزار شد.

همایش دانشجویان جهان اسلام برگزار شد

هفتمین همایش سالانه دانشجویان جهان اسلام و سومین سوگواره شعر آیینی قتیل العبرات در کربلای معلی برگزار شد.
همایش دانشجویان جهان اسلام برگزار شد