همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی

Home / همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی

همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی
همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، صبح امروز با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) برگزار شد.

همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی

همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، صبح امروز با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) برگزار شد.
همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی