همایش بین‌المللی حسین(ع) بدون‌ مرز برگزار می‌شود

Home / همایش بین‌المللی حسین(ع) بدون‌ مرز برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی حسین(ع) بدون‌ مرز برگزار می‌شود
همایش بین‌المللی حسین(ع) بدون‌ مرز با حضور شماری از اندیشمندان و فرهیختگان کشورهای مختلف در کربلای معلی برگزار می‌شود.

همایش بین‌المللی حسین(ع) بدون‌ مرز برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی حسین(ع) بدون‌ مرز با حضور شماری از اندیشمندان و فرهیختگان کشورهای مختلف در کربلای معلی برگزار می‌شود.
همایش بین‌المللی حسین(ع) بدون‌ مرز برگزار می‌شود