همایش انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین رویداد دانشگاه آزاد اسلامی است

Home / همایش انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین رویداد دانشگاه آزاد اسلامی است

همایش انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین رویداد دانشگاه آزاد اسلامی است
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همایش ظرفیت انقلاب اسلامی باشکوه برگزار می‌شود و بزرگ‌ترین رویداد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 اتفاق می‌افتد.

همایش انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین رویداد دانشگاه آزاد اسلامی است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همایش ظرفیت انقلاب اسلامی باشکوه برگزار می‌شود و بزرگ‌ترین رویداد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 اتفاق می‌افتد.
همایش انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین رویداد دانشگاه آزاد اسلامی است