هلاکت ده‌ها مزدور عربستان در عملیات کمین ارتش یمن

Home / هلاکت ده‌ها مزدور عربستان در عملیات کمین ارتش یمن

هلاکت ده‌ها مزدور عربستان در عملیات کمین ارتش یمن
رسانه‌های یمنی از هلاکت ده‌ها مزدور عربستان در پی عملیات کمین ارتش و کمیته های مردمی این کشور خبر دادند.

هلاکت ده‌ها مزدور عربستان در عملیات کمین ارتش یمن

رسانه‌های یمنی از هلاکت ده‌ها مزدور عربستان در پی عملیات کمین ارتش و کمیته های مردمی این کشور خبر دادند.
هلاکت ده‌ها مزدور عربستان در عملیات کمین ارتش یمن