هسته‌های فناور به واحدهای فناور تبدیل شوند

Home / هسته‌های فناور به واحدهای فناور تبدیل شوند

هسته‌های فناور به واحدهای فناور تبدیل شوند
نماینده ولی فقیه در استان البرز طرح‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید برای تبدیل هسته‌های فناور به واحد فناور تلاش شود.

هسته‌های فناور به واحدهای فناور تبدیل شوند

نماینده ولی فقیه در استان البرز طرح‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید برای تبدیل هسته‌های فناور به واحد فناور تلاش شود.
هسته‌های فناور به واحدهای فناور تبدیل شوند