هر انس طلا 1222 دلار+ نمودار

Home / هر انس طلا 1222 دلار+ نمودار

هر انس طلا 1222 دلار+ نمودار
قیمت جهانی طلا نسبت به روز گذشته کاری خود با کاهش بیش از یک دلاری روبه‌رو شد و امروز به قیمت هر اونس هزار و ۲۲2 دلار و 7۰ سنت رسید.

هر انس طلا 1222 دلار+ نمودار

قیمت جهانی طلا نسبت به روز گذشته کاری خود با کاهش بیش از یک دلاری روبه‌رو شد و امروز به قیمت هر اونس هزار و ۲۲2 دلار و 7۰ سنت رسید.
هر انس طلا 1222 دلار+ نمودار