هرگز وارد خاک سوریه نمی‌شویم/ عدم نظارت بر پایگاه آمریکایی التنف

Home / هرگز وارد خاک سوریه نمی‌شویم/ عدم نظارت بر پایگاه آمریکایی التنف

هرگز وارد خاک سوریه نمی‌شویم/ عدم نظارت بر پایگاه آمریکایی التنف
وزیر امور خارجه اردن گفت؛ پایگاه التنف در داخل خاک سوریه قرار دارد و دولت اردن هرگز بر آنجا کنترل نداشته است.

هرگز وارد خاک سوریه نمی‌شویم/ عدم نظارت بر پایگاه آمریکایی التنف

وزیر امور خارجه اردن گفت؛ پایگاه التنف در داخل خاک سوریه قرار دارد و دولت اردن هرگز بر آنجا کنترل نداشته است.
هرگز وارد خاک سوریه نمی‌شویم/ عدم نظارت بر پایگاه آمریکایی التنف