هدف از مطرح کردن انتقال آب خزر به سمنان مشخص نیست

Home / هدف از مطرح کردن انتقال آب خزر به سمنان مشخص نیست

هدف از مطرح کردن انتقال آب خزر به سمنان مشخص نیست
نماینده علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه انتقال آب خزر علاوه بر خسارات زیست محیطی هزینه‌بر است و استفاده از آب‌های بسته‌بندی ارزانتر تمام می‌شود.

هدف از مطرح کردن انتقال آب خزر به سمنان مشخص نیست

نماینده علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه انتقال آب خزر علاوه بر خسارات زیست محیطی هزینه‌بر است و استفاده از آب‌های بسته‌بندی ارزانتر تمام می‌شود.
هدف از مطرح کردن انتقال آب خزر به سمنان مشخص نیست