نیروهای نظامی آمریکا را به‌مرور از سوریه خارج می‌کنیم

Home / نیروهای نظامی آمریکا را به‌مرور از سوریه خارج می‌کنیم

نیروهای نظامی آمریکا را به‌مرور از سوریه خارج می‌کنیم
رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور به‌مرور از سوریه خارج خواهند شد.

نیروهای نظامی آمریکا را به‌مرور از سوریه خارج می‌کنیم

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور به‌مرور از سوریه خارج خواهند شد.
نیروهای نظامی آمریکا را به‌مرور از سوریه خارج می‌کنیم