نیاز استقلال به یک مهاجم ششدانگ/ این تیم رفته‌رفته بهتر می‌شود

Home / نیاز استقلال به یک مهاجم ششدانگ/ این تیم رفته‌رفته بهتر می‌شود

نیاز استقلال به یک مهاجم ششدانگ/ این تیم رفته‌رفته بهتر می‌شود
پیشکسوت استقلال گفت: روند تیم استقلال رفته‌رفته بهتر می‌شود و در بازی روز گذشته نیز نشان داد که می‌تواند در آینده بهتر شود.

نیاز استقلال به یک مهاجم ششدانگ/ این تیم رفته‌رفته بهتر می‌شود

پیشکسوت استقلال گفت: روند تیم استقلال رفته‌رفته بهتر می‌شود و در بازی روز گذشته نیز نشان داد که می‌تواند در آینده بهتر شود.
نیاز استقلال به یک مهاجم ششدانگ/ این تیم رفته‌رفته بهتر می‌شود