نمایش مقتدرانه مراسم اربعین انقلاب اسلامی دشمنان را ناامید می‌کند

Home / نمایش مقتدرانه مراسم اربعین انقلاب اسلامی دشمنان را ناامید می‌کند

نمایش مقتدرانه مراسم اربعین انقلاب اسلامی دشمنان را ناامید می‌کند
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون گفت: دشمنان انقلاب با نمایش مقتدرانه مردم در مراسم اربعین پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناامید و سرافکنده خواهند شد.

نمایش مقتدرانه مراسم اربعین انقلاب اسلامی دشمنان را ناامید می‌کند

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون گفت: دشمنان انقلاب با نمایش مقتدرانه مردم در مراسم اربعین پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناامید و سرافکنده خواهند شد.
نمایش مقتدرانه مراسم اربعین انقلاب اسلامی دشمنان را ناامید می‌کند