نمایش «خروس آوازخوان» در فرهنگسرای بهمن

Home / نمایش «خروس آوازخوان» در فرهنگسرای بهمن

نمایش «خروس آوازخوان» در فرهنگسرای بهمن
نمایش «خروس آوازخوان» به نویسندگی و کارگردانی حسن ربیعی تا 22 بهمن به روی صحنه می‌رود.

نمایش «خروس آوازخوان» در فرهنگسرای بهمن

نمایش «خروس آوازخوان» به نویسندگی و کارگردانی حسن ربیعی تا 22 بهمن به روی صحنه می‌رود.
نمایش «خروس آوازخوان» در فرهنگسرای بهمن