نقش امام خمینی(ره) در رهبری خیزش عظیم مردم ایران

Home / نقش امام خمینی(ره) در رهبری خیزش عظیم مردم ایران

نقش امام خمینی(ره) در رهبری خیزش عظیم مردم ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به نقش امام خمینی(ره) در رهبری خیزش عظیم مردم ایران، مهم‌ترین دلایل پیروزی انقلاب اسلامی را تشریح کرد.

نقش امام خمینی(ره) در رهبری خیزش عظیم مردم ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به نقش امام خمینی(ره) در رهبری خیزش عظیم مردم ایران، مهم‌ترین دلایل پیروزی انقلاب اسلامی را تشریح کرد.
نقش امام خمینی(ره) در رهبری خیزش عظیم مردم ایران