نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند/ قهرمانی خوزستان

Home / نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند/ قهرمانی خوزستان

نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند/ قهرمانی خوزستان
تیم خوزستان قهرمان رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در گروه الف شد.

نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند/ قهرمانی خوزستان

تیم خوزستان قهرمان رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در گروه الف شد.
نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند/ قهرمانی خوزستان