نفرات برتر مسابقه عکاسی«پاییز دانشگاه من» معرفی شدند

Home / نفرات برتر مسابقه عکاسی«پاییز دانشگاه من» معرفی شدند

نفرات برتر مسابقه عکاسی«پاییز دانشگاه من» معرفی شدند
نفرات برتر مسابقه عکاسی که با موضوع «پاییز دانشگاه من» و با هدف ارائه‌ تصاویر زیبای فصل پاییز از مناظر دیدنی دانشگاه برگزار شده بود، معرفی شدند.

نفرات برتر مسابقه عکاسی«پاییز دانشگاه من» معرفی شدند

نفرات برتر مسابقه عکاسی که با موضوع «پاییز دانشگاه من» و با هدف ارائه‌ تصاویر زیبای فصل پاییز از مناظر دیدنی دانشگاه برگزار شده بود، معرفی شدند.
نفرات برتر مسابقه عکاسی«پاییز دانشگاه من» معرفی شدند