نفتی‌ها شکست خوردند/ عدم حضور باژوند مقابل دانشگاه آزاد

Home / نفتی‌ها شکست خوردند/ عدم حضور باژوند مقابل دانشگاه آزاد

نفتی‌ها شکست خوردند/ عدم حضور باژوند مقابل دانشگاه آزاد
در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان تیم نفت آبادان مقابل هیرو به میدان رفت که در نهایت شکست خورد.

نفتی‌ها شکست خوردند/ عدم حضور باژوند مقابل دانشگاه آزاد

در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان تیم نفت آبادان مقابل هیرو به میدان رفت که در نهایت شکست خورد.
نفتی‌ها شکست خوردند/ عدم حضور باژوند مقابل دانشگاه آزاد